top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Doel van de Website

 

Kathobox heeft als doel gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen in het katholieke geloof door middel van informatieve blogs, de "Kathokids" podcast, gratis downloads en betalende producten voor thuisgebruik.

 

2. Bedrijfsgegevens

 

Kathobox is gevestigd in Leuven, België.

Kathobox is een initiatief van Kim Van den Zegel (Spaanse-Kroonlaan 64, 3000 Leuven)

 

3. Betalingen en Aankopen

 

Alle aankopen worden online verwerkt via ons beveiligd betalingssysteem dat wordt gehost door Wix.

 

4. Retourbeleid

 

Volgens de Belgische wetgeving heb je het recht om je aankoop binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van reden. Neem contact met ons op voor instructies over het retourproces. Houd er rekening mee dat de kosten voor retourzending voor jouw rekening zijn, tenzij het product defect is.

Voor digitale downloads geldt geen recht op retournering of herroeping, tenzij het digitale product defect is of er zich een technisch probleem heeft voorgedaan bij de levering van het digitale product. In het geval van een defect of technisch probleem, neem contact met ons op via [contactgegevens] en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

5. Privacy en Gegevensverzameling

 

We verzamelen persoonlijke gegevens enkel voor het verwerken en verzenden van bestellingen, evenals voor het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief. Je hebt het recht om toegang te vragen tot je persoonlijke gegevens en om correcties aan te brengen. We delen deze informatie nooit met derden. Voor meer informatie, bekijk ons Privacybeleid.

 

6. Intellectuele Eigendomsrechten

 

Alle inhoud en tekeningen op Kathobox zijn ons eigendom en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten volgens de Belgische wetgeving. Ze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

7. Juridische Geschillen

 

Eventuele geschillen met betrekking tot onze diensten zullen worden opgelost volgens het Belgische recht en exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

 

8. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

 

Onze algemene voorwaarden kunnen jaarlijks worden herzien en bijgewerkt. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

 

 

9. Klachtenprocedure

 

Indien je een klacht hebt met betrekking tot onze diensten of producten, verzoeken wij je contact met ons op te nemen via kathobox@gmail.com. We zullen ons best doen om je klacht zo snel mogelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving op te lossen.

 

10. Beperking van Aansprakelijkheid

 

Hoewel we ons inzetten voor de hoogste normen van dienstverlening, kunnen we geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op onze website. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan.

 

11. Wijzigingen in Diensten en Producten

 

We behouden het recht om onze diensten en producten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen echter redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

 

12. Overdraagbaarheid

 

Deze overeenkomst is persoonlijk en niet-overdraagbaar. Je mag je rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen zonder onze schriftelijke toestemming.

 

13. Gehele Overeenkomst

 

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Kathobox met betrekking tot het gebruik van onze website en diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

 

14. Contactinformatie

 

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze algemene voorwaarden, neem contact met ons op via kathobox@gmail.com.

BELEID VOOR DIGITALE ARTIKELS

Laatst bijgewerkt: 12/09/2023

Dit beleid heeft betrekking op de aankoop en het gebruik van digitale artikels aangeboden door Kathobox. Door een digitaal artikel te kopen of te downloaden, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Eigendom en Gebruiksbeperkingen

Alle digitale artikels aangeboden door Kathobox zijn beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Kathobox / Kim Van den Zegel. Door een digitaal artikel aan te schaffen, krijg je een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om het artikel te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan om digitale artikels te verspreiden, verkopen, wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kathobox / Kim Van den Zegel.


2. Terugbetalingen en Retourneringen

Voor digitale artikels bieden we geen retournering of restitutie. 
Als je van mening bent dat een digitaal artikel defect is, neem dan contact met ons op via kathobox@gmail.com en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen.


3. Aansprakelijkheid

Kathobox is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om digitale artikels te gebruiken, ongeacht de oorzaak van dergelijke schade. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van het defecte digitale artikel.


4. Wijzigingen in Digitale Artikels

We behouden het recht om digitale artikels te wijzigen, bij te werken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.


5. Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot ons beleid voor digitale artikels, neem contact met ons op via kathobox@gmail.com 

bottom of page