top of page

Wat is liturgisch leven?Iets waarover ik veel deel is 'Liturgisch Leven'. Maar wat is dit nu juist?

ChatGPT zegt erover:

"Het liturgisch leven is een toegewijde manier van leven waarbij gelovigen, binnen een religieuze traditie, actief en regelmatig deelnemen aan gebeden, erediensten, sacramenten en rituelen die deel uitmaken van hun religieuze eredienst. Dit uitgebalanceerde en gestructureerde leven is gericht op het eren van God, het verdiepen van spirituele groei en het beleven van het geloof in gemeenschap met andere gelovigen."

Mooie definitie, maar wat wil dit dan zeggen voor een katholiek gezin?


Het liturgisch leven in een katholiek gezin verwijst naar de praktijk van het actief deelnemen aan de liturgische rituelen en vieringen van de katholieke kerk binnen de context van het familieleven.


Dit omvat:

  1. Regelmatige kerkbezoeken: Het gezin bezoekt regelmatig de kerk voor de zondagsmis en andere liturgische vieringen, zoals doop- of vormselvieringen. (Hé, je doet al aan liturgisch leven!!)

  2. Gebeden: Gebeden vormen een integraal onderdeel van het dagelijks leven van het gezin. Dit omvat zowel individuele als gezamenlijke gebeden, zoals het bidden van de rozenkrans, het Onze Vader, of andere katholieke gebeden.

  3. Feestdagen en liturgische seizoenen: Het gezin viert liturgische feestdagen en seizoenen, zoals Kerstmis, Pasen, Advent en de vastentijd, met passende liturgische praktijken en rituelen.

  4. Sacramenten: Het gezin neemt deel aan de sacramenten, zoals de eucharistie en het sacrament van boete en verzoening (biecht), en bereidt zich voor op belangrijke sacramenten, zoals de eerste communie en het vormsel.

  5. Religieuze opvoeding: Ouders spelen een actieve rol in de religieuze opvoeding van hun kinderen, leren hen over het geloof en de katholieke leer, en moedigen hen aan om deel te nemen aan liturgische praktijken.

Het liturgisch leven in een katholiek gezin is gericht op het verdiepen van het geloof, het vieren van de liturgie van de kerk, het aanmoedigen van een hechte relatie met God en het overdragen van religieuze waarden en tradities van generatie op generatie.

Voor ons volwassenen is geloven veel meer dan elke week naar de kerk gaan. We worden opgeroepen om een levende relatie met God te hebben, door te bidden en mediteren op Zijn woord, door Hem te leren kennen in het dagdagelijkse en in de levens van de heiligen, door Hem te ontmoeten in de sacramenten en in de vele devoties die onze Kerk rijk is.

Ook voor onze kinderen moet geloven meer zijn dan door hun ouders één keer per week mee naar de kerk gesleurd worden of dagelijks mee te moeten bidden in het gezinsgebed. Ook zij kunnen al een levendige relatie opbouwen met de Heer en hierbij kan liturgisch leven in het gezin een hulpmiddel zijn.

De levens van de heiligen kunnen de kinderen inspireren om betere personen te worden.

De liturgische seizoenen kunnen hen leren dat er een tijd is om meer sober te kunnen leven (vasten, advent) zodat de vreugde ook veel dieper gevoeld kan worden (Kerstmis, Pasen).

De devoties kunnen hen raken en de Heer beter laten leren kennen.

Wil ik hiermee zeggen dat je fout bezig bent als je (nog) geen liturgisch leven thuis beleeft? Helemaal niet! Ouders kennen hun kinderen het beste en zij weten dus als geen ander hoe ze hun kinderen kunnen inspireren om tot een dieper persoonlijk geloof te komen.

Wat ik wil zeggen is dat het een verrijking kan zijn voor het gezin om samen te groeien in geloof!

Alleen elke week de zondagsmis bijwonen kan een grote uitdaging zijn voor ouders, maar het is toch belangrijk om te doen. Door het liturgisch leven ook thuis te vieren, wordt de zondagsmis meer een hoogtepunt van het dagelijkse leven. Geloof geraakt meer geïntegreerd in het leven wanneer je het elke dag een beetje beleeft, eerder dan wanneer je 1 keer per week er tijd voor maakt…

Wil ik dan zeggen dat je dit nu plots alle feesten moet beginnen vieren?

Nee, dat gaat niet! Wij vieren ook niet alles altijd en overal!

In enkele blogposts geef ik wat meer uitleg over liturgisch leven in het gezin.

(Gebruik de blogposts die voor jou het meest interessant zijn!)

Hopelijk kan dit jullie inspireren om de liturgie (nog meer) een plaats te geven in het dagelijkse leven in jullie gezin!

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page