top of page

Roadmap voor Liturgisch Leven in het Gezin

Bijgewerkt op: 10 jan.In de drukte van het moderne leven kan het soms een uitdaging zijn om ons katholieke geloof een centrale plaats te geven in het gezinsleven.

Liturgisch leven kan dan juist een bron van energie, verbondenheid en groei in geloof zijn.

Hier is een praktische roadmap om liturgisch leven in jouw gezin te omarmen:

Wil je eerst weten wat liturgisch leven juist is, lees dan eerst dit artikel

Stap 1: Begrijp het Belang

 • Waarom wil je liturgisch leven in je gezin introduceren?

 • Wat hoop je dat jouw gezin uit deze ervaringen haalt?

Het is essentieel om het waarom achter liturgisch leven in je gezin te begrijpen. Wat zijn je motivaties en doelen? Wat drijft je om dit te proberen? Misschien hoop je dat jouw gezin dichter bij God komt, spirituele waarden versterkt of simpelweg samen quality time doorbrengt. Misschien wil je je kinderen het geloof op een leuke manier doorgeven en hen een persoonlijke relatie met God leren hebben? Door dit helder voor je te hebben, kun je de juiste focus behouden en dit met je gezin delen.

Brainstorm hierover als ouders en evalueer dit wanneer nodig!

Stap 2: begin bij de gewone Kalender

 • Plan de zondagsmissen in

 • Denk na over het liturgisch seizoen waarin we ons bevinden

 • Denk na over de toewijding van de maand

 • markeer de hoogfeesten op een kalender

Een goede start is het plannen van de zondagsmissen. Welke mis (uur, setting,…) past het beste bij jullie in dit seizoen? Gezinnen met kleine kindjes gaan vaak vroeg naar de mis omdat de kinderen vroeg wakker zijn, bij tieners is een latere mis vaak handiger, omdat zij graag uitslapen. Wees flexibel en herevalueer dit regelmatig! (Twijfel je aan het belang van de zondagsmis? Lees dan zeker dit artikel over wat je je kinderen leert door niet te gaan...)

Markeer de hoogfeesten op je kalender, zodat je gezin bewust kan deelnemen aan de liturgische cyclus van de kerk.

Denk na of het huidige liturgische seizoen duidelijk een plaats heeft in jullie leven.

Bekijk of de toewijding van de maand een thema is dat interessant kan zijn om mee aan de slag te gaan.

Onze kalender van de maandelijkse devoties kan hierbij een handig hulpmiddel zijn om de devotie van de maand een visuele plaats te geven in je huis.

Stap 3: Vul de kalender aan voor je eigen gezin

 • Kies de feestdagen die je als gezin wil vieren

 • Begin bij de basics: schrijf je verjaardagen, je doopdagen en eventueel de feestdagen van je naamheiligen in je agenda

 • Zet deze duidelijk in je agenda zodat je ze op voorhand kan plannen

 • Lees en leer erover en bereid voor wat je gaat doen

Voeg persoonlijke feestdagen toe aan de kalender, zoals verjaardagen en doopdagen.

Overweeg ook de feestdagen van naamheiligen. Zorg dat deze datums duidelijk zichtbaar zijn, zodat je activiteiten en feesten kunt plannen. Lees er op voorhand over en bereid je voor op deze speciale dagen om hun betekenis te begrijpen, te delen en te vieren.


💡 Wist je dat de doopdag voor de kerk belangrijker is dan de verjaardag? Omdat de doopdag de geboorte is in de kerk en dit belangrijker is dan de geboorte op aarde?!

Stap 4: Betrokkenheid van de Kinderen

 • Hoe kun je de kinderen betrekken bij het liturgisch leven? Welke rol kunnen ze spelen?

 • Zorg voor activiteiten en gesprekken die passen bij hun leeftijd en begripsniveau.

Betrek de kinderen actief bij het liturgisch leven. Ze zijn de drijfveer voor het liturgisch leven (zie stap 1)

Overweeg welke rol ze kunnen spelen en zorg voor leeftijdsgeschikte activiteiten en gesprekken. Hierdoor kunnen ze een persoonlijke connectie maken met het geloof en de tradities die jullie in jullie gezin opbouwen. Vaak hebben kinderen ook een zeer creatieve kijk op het geloof en hebben ze hele leuke ideeën om een feestdag te vieren.

Zo had ik eens een Maria-feestdag niet voorbereid en ik vroeg mijn kindjes wat we zouden kunnen doen, zij kwamen met het eenvoudige idee dat we M&M's konden eten, want dat staat voor Moeder Maria's. Eenvoudig, maar onvergetelijk voor hen, omdat we hun idee gebruikt hebben!

Stap 5: Leer Samen

 • Je hoeft als ouder niet alles op voorhand kant en klaar voorbereid te hebben. Kinderen zijn graag betrokken, maar leren ook veel van jou te zien bijleren.

 • Welke leermaterialen heb je nodig? Denk aan Bijbels, catechismus, boeken, enzovoort.

 • Hoe kun je leren en delen in het geloof als gezin?

Ouders hoeven niet alles al te weten. Laat je kinderen zien dat leren en groeien in het geloof een voortdurend proces is. Zorg voor de nodige leermaterialen, zoals Bijbels en catechismussen, en leer samen als gezin. Beluister hiervoor bijvoorbeeld de Kathokids podcast samen! (Als je op voorhand wil weten of deze over een aankomende feestdag zal gaan, kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief - elke laatste donderdag van de maand laten we weten waarover de komende episodes zullen gaan)

Stap 6: creëer gewoontes

 • Mensen zijn gewoontebeestjes. Routines zijn dingen die we makkelijker vanzelf doen.

 • Ook voor kindjes helpen duidelijke verwachtingen voor een rustiger verloop van de dag.

Gewoontes en routines helpen om liturgisch leven geïntegreerd te houden in het dagelijkse leven. Overweeg welke speciale rituelen of tradities je als gezin kunt instellen Dit hoeft niet complex te zijn, bij ons is het bijvoorbeeld de gewoonte dat op de Naamdag het kind van wie de heilige gevierd wordt het dessert mag kiezen. Dit vraagt niet veel voorbereidingswerk, kan lastminute beslist worden en is zo altijd haalbaar, ongeacht waar we zijn of hoe druk het is.

Stap 7: Vier Samen

 • Vier belangrijke liturgische seizoenen en feestdagen als gezin. Bespreek hun betekenis en vier ze met vreugde.

 • Hoe kun je deze vieringen speciaal maken voor je gezin?

Begin gewoon te vieren! Vier de belangrijkste liturgische seizoenen en feestdagen samen als gezin. Bespreek hun betekenis en zoek manieren om deze vieringen speciaal en vreugdevol te maken. Het is oké dat je niet alles onmiddellijk kan vieren, kies wat je de komende maand zeker wil vieren en begin ermee. Eens er gewoontes ontstaan is het gemakkelijker om nog extra feestdagen erbij te nemen. De eenvoudigste manier van vieren is trouwens door gewoon een speciaal gebedje te zeggen die dag, daarmee toon je de Heer en je gezin dat je er wel aan gedacht hebt!

Stap 8: Geef Het Tijd

 • Liturgisch leven vergt consistentie en geduld. Geef jezelf en je gezin de tijd om te groeien in deze praktijk.

 • Blijf openstaan voor aanpassingen en veranderingen naarmate jullie groeien en leren.

Het pad naar liturgisch leven vergt volharding en geduld. Het is belangrijk om jezelf en je gezin de ruimte te geven om te groeien in deze praktijk. Sta open voor aanpassingen en veranderingen naarmate jullie groeien en leren. En soms lukt het eens niet om iets te vieren, dan kan je het later nog vieren of gewoon een jaartje overslaan!

Stap 9: Communiceer en reflecteer

 • Regelmatige familiebijeenkomsten om ervaringen te bespreken en doelen bij te stellen zijn cruciaal.

 • Hoe voelen de gezinsleden zich over het liturgisch leven? Wat kunnen jullie verbeteren?

Houd regelmatige familiebijeenkomsten om ervaringen te bespreken en doelen bij te stellen. Dit is een cruciale stap om te begrijpen hoe de gezinsleden zich voelen over het liturgisch leven en om samen te brainstormen over mogelijke verbeteringen. In het begin zijn het voornamelijk de ouders die dit doen, maar naarmate de kinderen ouder worden zullen zijn ook een plaats innemen in dit moment van reflectie!

Stap 10: Getuig naar buiten

 • Hoe kun je als gezin getuigen van je geloof in de gemeenschap?

 • Vier met anderen!

Niets is zo leuk als feesten, iedereen houdt van feesten en feesten is nu eenmaal een belangrijk deel van het liturgische leven (naast het vasten, waar we hier nog niet zo uitgebreid over hebben gesproken…)

Een leuk deel aan liturgisch leven is het uitnodigen van anderen voor je feest! Zoals je een verjaardag viert met vriendjes, kan je een doopdag vieren met de peter en de meter. En ga zo maar verder! Af en toe kan het goed en opbouwend zijn om het liturgisch leven dat je in je gezin viert te delen met anderen!

Het introduceren van liturgisch leven in je gezin is een reis die liefde, toewijding en groei in geloof vereist. Door deze roadmap te volgen, kun je een sterke basis creëren voor een leven dat doordrenkt is van spiritualiteit en verbondenheid met God.

Meer weten over liturgisch Leven? Neem zeker hier een kijkje:

Op zoek naar een eenvoudige tool om het liturgisch jaar een plaats te geven in je huis?

Download dan zeker onze Cirkel van het Liturgisch Jaar en beluister met je gezin de Kathokids podcast over het Liturgisch jaar (aflevering 20)!5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page