top of page

Januari - de Heilige Naam van Jezus

Een overzicht van de belangrijkste dagen in de maand januari:


Een klein woordje meer over de devotie van deze maand:

De heilige Naam van Jezus

 

De naam Jezus wordt in de Katholieke Kerk als een heel speciale naam aanschouwd, als een gebed op zich.

Afgekort schrijven we Jezus als IHS, dit is afkomstig van de Griekse naam van Jezus  ΙΗΣΟΥΣ - hiervan nam men de eerste 3 letter ΙΗΣ of IHS

 

Feestdag

Op 3 januari vieren we het feest van de Heilige Naam van Jezus. Dit feest herinnert ons eraan dat de naam 'Jezus' een krachtige bron van genade en redding is. In de christelijke traditie wordt de naam van Jezus vaak gezien als een symbool van hoop, liefde en kracht.

 

Oorspronkelijk gebeurde Jezus'naamgeving 8 dagen na de geboorte, maar in 1969 verdween het feest in liturgische kalender voor het Mariafeest op 1 januari. In 2002 werd het feest terug in ere hersteld en koos men 3 januari als feestdag.

De naamgeving van Jezus ging samen met Zijn besnijdenis, zoals volgens de Joodse traditie toen de gewoonte was. Dit is een belangrijk gegeven omdat dit de eerste keer was dat Jezus Zijn bloed liet vloeien voor de redding van de mensheid. Het toont dat Jezus mens was en zich onderwierp aan de wet van Mozes.

 

Devotie

De devotie tot de Heilige Naam van Jezus moedigt ons aan om met diepe eerbied en liefde over de naam van onze Verlosser te spreken en te mediteren. Het is een kans om te reflecteren op de grootsheid van Jezus' leven, zijn offer en de belofte van verlossing die zijn naam met zich meebrengt.

 

Ontstaan devotie

De devotie tot de Heilige Naam van Jezus heeft diepe wortels in de katholieke traditie. Het is nauw verbonden met het Jezusgebed en heeft zijn oorsprong in de middeleeuwen. De heilige Bernardinus van Siena wordt vaak genoemd als een belangrijke figuur die deze devotie heeft bevorderd. Hij benadrukte de kracht van het uitspreken van de Heilige Naam als een bron van genade en bescherming.

In de loop der eeuwen heeft de Kerk deze devotie erkend en aangemoedigd. Pausen, heiligen en geleerden hebben de gelovigen aangespoord om met diep respect en liefde over de Heilige Naam van Jezus te spreken en te mediteren. Het feest op 3 januari is een officiële erkenning van de waarde van deze devotie en biedt gelovigen de gelegenheid om gezamenlijk de grootsheid van de Heilige Naam te vieren.

 

Hoe te Vieren in het Gezin

1.Bewustwording: Ga na hoe je de naam van Jezus gebruikt in het dagelijkse leven. Gebruik deze maand om hier indien nodig verbetering in te brengen. Stop bijvoorbeeld met 'O mijn God' of 'Jezus!' uitroepen als het niet in gebed of dankzegging is. Of als je iemand anders dit hoort zeggen, heb dan een pasklaar zinnetje in je hart:

  • 'Vader, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen' (naar Lc 23;34)

 'Gezegend zij de naam van de Heer'  (naar Job 1,21)


2. Gebedsmomenten: Plan regelmatige gezinsgebedsmomenten waarbij de Heilige Naam van Jezus centraal staat. Dit kan het reciteren van het Jezusgebed zijn of het samen lezen van passages uit de Bijbel die de kracht van zijn naam benadrukken.

  • Bid bijvoorbeeld de litanie van de Heilige Naam (en krijg hiervoor een partiële aflaat)

  • Bid het Gouden pijl gebed:Dit gebed zou door Jezus aan een Karmelietes in Tours gegeven zijn in 1843 als een herstelgebed tegen blasfemie. Hij zei: 'Deze gouden pijl zal mijn hart heerlijk verwonden en de wonden die door blasfemie veroorzaakt zijn genezen."3. Naamversieringen: Maak samen versieringen met de naam 'Jezus' en hang ze op in huis. Dit herinnert iedereen aan de aanwezigheid van Jezus in het dagelijks leven.


4. Dankgebeden: Moedig de gewoonte aan om de dag te beginnen en te eindigen met een kort dankgebed waarin de Heilige Naam van Jezus wordt geprezen.


5. Liefdadigheidswerk: Start het jaar met daden van liefdadigheid in de naam van Jezus. Denk aan vrijwilligerswerk, donaties aan goede doelen of het helpen van iemand in nood.


6. Bijbelse Verhalen: Lees samen Bijbelse verhalen waarin Jezus wordt genoemd. Bespreek de betekenis van zijn naam en hoe het leven van Jezus ons inspireert.

 


De devotie van de maand januari biedt een prachtige start van het jaar, waarin we ons hart richten op de Heilige Naam van Jezus. Moge deze devotie ons gezin zegenen en onze band met onze Verlosser verdiepenWil je de maandelijkse devoties een meer centrale plaats in je gezin en je leven geven! Kijk dan zeker eens of onze Kalender voor de maandelijkse devoties jullie daar niet bij kan helpen!

Deze unieke kalender is ontworpen om je elke maand te begeleiden met inspirerende tekeningen die gewijd zijn aan verschillende devoties, samen met bijbehorende informatieve folder die je op weg helpt naar een diepere kennis en beleving van de devotie.

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page