top of page

De Goddelijke Barmhartigheid


De Goddelijke Barmhartigheid

De zondag van de Goddelijke Barmhartigheid valt op de zondag na Pasen. We vieren dat God in zijn goedheid Zijn eniggeboren Zoon als Verlosser heeft gezonden om ons het eeuwige leven te geven.

De Goddelijke Barmhartigheid uitgelegd op kindermaat

In Kathokids aflevering 32 praten we op kindermaat over de Goddelijke Barmhartigheid.

Je kan de aflevering hier beluisteren!

We hebben ook een gratis eenvoudige kleurplaat om in te kleuren tijdens het luisteren!

Kleurplaat Goddelijke Barmhartigheid

Ontstaan devotie

Deze devotie begon bij de Poolse heilige Maria Faustina Kowalska. Jezus verscheen aan haar en gaf haar de opdracht om Zijn genade bekend te maken en mensen een speciaal gebed te leren, namelijk de Rozenkrans (of het kroontje) van de Goddelijke Barmhartigheid.

Eerst een beetje meer over de heilige Faustina. Ze wordt ook wel de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd. Ze was een Poolse non die in de jaren '30 (van de vorige eeuw) bezoek kreeg van Jezus als Koning van de Barmhartigheid (King of Mercy). Jezus droeg witte kledij en uit Zijn hart straalden rode en blauwe stralen. Hij vroeg haar dit beeld van Hem te schilderen en eronder de woorden "Jezus, ik vertrouw op U" te zetten. Dit beeld moesten de mensen vereren en er moest een feest ingesteld worden hiervoor op de eerste zondag na Pasen - wat dus effectief ook gebeurde door paus Johannes Paulus II, die zuster Faustina ook heilig verklaarde.

Jezus beloofde Faustina dat elke ziel die deze afbeelding zou vereren, niet verloren zou gaan: "Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding vereert, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar ook de overwinning op haar vijanden, reeds hier op aarde, maar vooral in het uur van haar dood. Ikzelf zal haar verdedigen als mijn eigen eer.” (uit het dagboek van de heilige Faustina I.18).

In de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid staan de blauwe stralen voor het water dat de zielen rechtvaardigt. De rode stralen staan voor het bloed dat het leven is van de zielen. Deze 2 stralen beschermen de zielen voor de toorn van God. De mensen die in hun licht leven hebben geluk, want Gods hand zal hen niet treffen.

Verder vertelde Jezus:


“Waarom, Mijn kind, vreest ge de barmhartige God? Mijn heiligheid belemmert Mij niet om barmhartig te zijn. Voor u heb Ik een Troon van Barmhartigheid op aarde opgericht. Deze Troon is het Tabernakel. Vanuit deze troon verlang Ik uw hart binnen te komen. Kijk, geen enkel gevolg omringt Mij, er zijn geen wakers. Op elk moment, op elk uur van de dag kunt gij naar Mij toe komen. Ik wil met u spreken en verlang u genaden te geven.”

 “Mijn barmhartigheid is groter dan uw zonden en die van de hele wereld… Voor u ben ik uit de Hemel neergedaald op aarde. Voor u heb ik Mij laten vastnagelen op het kruis. Voor u heb ik toegestaan dat Mijn allerheiligste Hart met een lans werd doorstoken om zo voor u de Bron van Barmhartigheid wijd open te zetten. Kom dus met vertrouwen en put de genaden uit deze Bron. Nooit verwerp ik een berouwvol hart. Uw ellende verdwijnt inde afgrond van Mijn barmhartigheid. Waarom zoudt ge uw ellende met Mij moeten bespreken? Doe Mij een plezier, en laat al uw zorgen en verdriet aan Mij over. Ik zal u overstelpen met de rijkdommen van Mijn genade.”(V.97-81)

De Rozenkrans of het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid is in het Engels gekend als 'the Divine Mercy Chaplet'.

Het is een gebed dat je met de rozenkranssnoer kan bidden en dat 'slechts' 10 minuten duurt.

Hoe je het kan bidden is hier samengevat in een steekkaart.

Met dit gebed wordt speciaal Gods genade afgesmeekt voor onszelf en voor de hele wereld.

Jezus' belofte bij dit gebed was: “O, hoe groot zijn de genaden, die Ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.”


Het Kroontje kan gebeden worden op eender welk moment, maar de Heer raadde Faustina aan om het in de 9 dagen voor het feest van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Drie uur in de namiddag is een goed uur om het te bidden, omdat het op dat moment ook mee helpt herinneren dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, het uur van de grote barmhartigheid van God.

Een korter gebed dat om 3 uur gebeden kan worden is: 'O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U!"

Verder openbaarde Jezus erover tegen Faustina:

“Smeek om drie uur Mijn Barmhartigheid af, in het bijzonder voor diegenen die in zonde leven, al is het maar even… Dit is een uur van oneindige barmhartigheid voor de hele wereld.” (IV 59) En: “Schrijf dat wanneer deze Rozenkrans bij een stervende gebeden wordt, Ik Mijzelf zal plaatsen tussen de Vader en de ziel van de stervende, niet als Rechter, maar als Barmhartige Verlosser.” (V 125)


Alle info op maat van het gezin

Kaartenset Liturgisch Jaar

In onze kaartenset van het liturigsche jaar vind je ook een kaart over de Goddelijke Barmhartigheid.


Prikkel je kinderen door deze visuele reminder.

Leer hen ons mooie katholieke geloof kennen dankzij de bondige informatie die ze op de achterzijde kunnen lezen!

En groei zo samen in geloof!
Rozenhoedje van de Goddelijke Barmhartigheid

Leer het Rozenhoedje van de Goddelijke Barmhartigheid kennen!

Download hier onze gratis steekkaart!

Goddelijke Barmhartigheid

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page