top of page

Op pad met Jezus

Bedankt om de kaarten van Op pad met Jezus te kopen.

We hopen van harte dat het jullie gezin mag helpen

om deze Vasten nog bewuster te beleven!

Dit is het bijhorend boekje in digitale versie, om online te raadplegen of om zelf af te printen.

Hier kan je de zelf in te kleuren ornamenten vinden.

Visuele prikkeling

Voor sommige kinderen helpt het als de kaarten een plaats in huis krijgen, zo kunnen ze er later vragen over stellen of op zichzelf oefenen of ze de verhalen nog weten.

Hier zijn enkele ideeën om de kaartjes een plaats te geven:

IMG_20210223_085218.jpg

Als versiering in een pad door de woestijn om naar Pasen toe te leven.

IMG_20230126_131658.jpg

Aan een touw met wasknijpers

Elke dag kan iemand er dan een kaartje bijhangen of er eentje omdraaien als je ze op voorhand klaarhangt.

Een woordje uitleg bij de extra kaartjes in het pakket:

Gebed aan de aartsengel Michaël: om ons te beschermen in de spirituele strijd die de vastentijd soms kan zijn

Litanie van Nederigheid: 

om tijdens het gebed te gebruiken om een nederig hart te krijgen

Een paars Vasten kaartje:

als visuele herinnering aan het liturgisch seizoen waar we in zitten

Akte van Berouw: als hulpmiddel om tijdens de Vasten een keer te gaan biechten

3 tekeningen: Vasten, naastenliefde en gebed - om eens extra stil te staan bij wat we deze Vastentijd willen doen, waarop willen we vasten, waar willen we een extra oog hebben voor onze naasten en waarvoor willen we extra bidden?

Vasten

Andere downloads voor de Vasten vind je in de winkel!

Ontmoediging & Aanmoediging

Een kort woordje over verwachtingen...

Deze Op Pad met Jezus is een middel om aan de Vasten een speciale toets te geven als gezin.

Het belangrijkste is tijd samen doorbrengen als gezin en zo een traditie opbouwen samen en met Jezus.

Soms kunnen jullie ontmoedigd raken dat het weer niet lukte om rustig tot in de diepte te gaan bij het bijbelverhaal van de dag of jullie er enkele dagen helemaal niet toe gekomen zijn - heeft het nog zin dit verder te doen?

Wij gebruiken de kaartjes al meerdere jaren en we hebben elk jaar wel eens een dag (of meerdere dagen op rij) overgeslagen en we hebben zeker ook dagen waarop we al blij zijn dat we gewoon het verhaal verteld kregen door geween en gezaag heen. 

Elk gezin is anders, elk kind is anders, elk jaar zijn de kinderen ook weer anders.

Het is elke dag opnieuw zoeken en kiezen naar wat ons als gezin het beste bij Jezus kan brengen.

Soms is dat eens een dag niets doen, soms kleuren de kleintjes de tekeningen, terwijl de groteren er dieper op ingaan.

Soms is het als ouders er met 2 over praten wanneer de kinderen niet geïnteresseerd zijn.

Soms is het een verhaal laten kiezen, wanneer we wat dagen achterstaan en de andere gewoon ophangen... 

De kaartjes zijn een middel om bij Jezus te komen, niet een doel op zich. 

Geef dus niet op wanneer het nutteloos lijkt wat je doet.

Alle verhalen van Jezus' leven zijn kleine zaadjes die we planten in de harten van onze kinderen

en de vruchten kunnen soms vele jaren op zich laten wachten, maar ze zijn er sowieso! 

bottom of page